ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം: സി.വി.രാമന്റെ സ്മരണയിൽ രാഷ്ട്രം

ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭിഷഗ്വരനുമായ സി വി രാമന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 28) ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നു. 1928 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച ‘രാമൻ ഇഫക്റ്റ്’ എന്ന സി.വി. രാമന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായി, ആഗോള ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ആഗോള ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കും.

ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ മേഖലയോടുള്ള ജിജ്ഞാസ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

‘രാമൻ ഇഫക്റ്റ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘രാമൻ സ്‌കാറ്ററിംഗ്’ അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രകാശകിരണം സുതാര്യമായ പദത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ തന്മാത്രാ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടും. ഈ കണ്ടെത്തൽ ഭൗതികശാസ്‌ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം സി വി രാമൻ നേടിക്കൊടുത്തു. ഈ കണ്ടെത്തലിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ രാമനെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്‌ന നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ വാർഷികത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും, ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വിശിഷ്ടമായ സംഭാവനകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അവാർഡ് നൽകി വരുന്നു. ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനവും ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സി വി രാമന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലും ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തും. മനുഷ്യ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും ശാസ്ത്രത്തിൻറെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിനം എന്നതിലുപരി, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ നടപ്പാക്കലിനും ശാസ്ത്രത്തിൻറെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരാക്കി തീർക്കാനും ഈ ദിവസം നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. .

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment