കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പൊതു ഓഡിറ്റിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം: ബ്രഹ്മപുരം ഡംപ്‌യാർഡിന് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സമയബന്ധിതമായി കർശന നടപടികളുമായി സർക്കാർ.

തീപിടിത്തം നേരിടുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ വീഴ്ചയേയും മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തോടുള്ള അനാസ്ഥയേയും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, സംസ്‌ഥാനത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാമ്പയിനുമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് (എൽഎസ്‌ജിഡി) എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രചാരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ കർമപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ വകുപ്പ് വാർ റൂം തുറക്കുകയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർശനമായ പൊതു ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും ജില്ലയിലെ മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളും കൂടുതൽ കർശനമായ സമയക്രമങ്ങളും എൽഎസ്ജിഡി പുറപ്പെടുവിക്കും. കാമ്പെയ്‌ൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളോട് എൽഎസ്ജിഡി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഗാർഹിക മാലിന്യ സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യം എംജിഎംടി ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും

“ഏത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രധാന മുൻഗണന മാലിന്യ സംസ്കരണം ആയിരിക്കണം, നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടക്കുന്നില്ല. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് റൂൾസ് 2016 ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, അത് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കലും മാലിന്യ സംസ്‌കരണവും നിർബന്ധമാക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തുടർനടപടികൾ തുടരുകയാണ്, കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നിരീക്ഷണവും പൊതു ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവുമാണ് കാമ്പെയ്‌ൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്,” എൽഎസ്ജിഡിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
“തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, പ്രകടനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താനും ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകാനും പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും,” ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന വാർ റൂമിന്റെ ചുമതല എൽഎസ്ജിഡി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർക്കായിരിക്കും.

LSGD പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച്, പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലും ജലാശയങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലും യഥാക്രമം മാർച്ച് 31 ന് ആരംഭിക്കും, യഥാക്രമം മെയ് 2 5 നും മെയ് 5 നും മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാമ്പയിന്റെ ഹ്രസ്വകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ (ജൂൺ 5) പൂർത്തിയാകും.

പബ്ലിക് ഓഡിറ്റിംഗ്, ഉപകരണങ്ങളുടെ സംഭരണം, മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരുത്തലിലൂടെയുള്ള ഇടത്തരം, ദീർഘകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാക്രമം 2023 ഒക്‌ടോബറിലും 2024 മാർച്ചിലും പൂർത്തിയാക്കണം,” ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തനത് ഫണ്ട്, പ്ലാൻ ഫണ്ട്, പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് എന്നിവ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കും.

പുതിയ തന്ത്രം

മാലിന്യ സംസ്‌കരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ വാർ റൂം തുറന്നു
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന റിപ്പോർട്ട് കാർഡുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളോട് LSG വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment