വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ റദ്ദാക്കൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ലെന്ന്; ബൈഡനെ എതിർത്ത് ഫെഡറൽ ഏജൻസി

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ റദ്ദാക്കൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ലെന്ന്‌ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫീസ് . ഇതുസംബന്ധിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ജി എ ഓഫീസ് . പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കാരണം ഇത് സ്വകാര്യ പാർട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും ബാധ്യതകളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ്, അത്തരം നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് കോൺഗ്രസിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കാനാകാത്തതാണെന്ന വാദത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്ക് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫീസ് ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുകയും വൻതോതിലുള്ള കടം റദ്ദാക്കലിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസിന് അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

വായ്പ റദ്ദാക്കൽ പദ്ധതി, ഓരോ കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്കും $20,000 വരെ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പാ കടം നികുതിദായകർക്ക് കൈമാറും, ഇത് ഏകദേശം 400 ബില്യൺ ഡോളർ ചിലവ് വരും.കോൺഗ്രസിനെ മറികടക്കാൻ ബിഡൻ ഭരണകൂടം റദ്ദാക്കൽ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി. കോൺഗ്രസിന്റെയോ പൊതു അഭിപ്രായമോ ഇല്ലാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് അഭിഭാഷകരാണ് ഈ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അതിനാൽ, കോൺഗ്രസ്സ് റിവ്യൂ ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് റദ്ദാക്കൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിന് പറയാനാവില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചത്.ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫീസുമായുള്ള കത്തിടപാടുകളിൽ, ഹീറോസ് ആക്റ്റ്, അതിന്റെ കടം റദ്ദാക്കൽ അധികാരത്തിന്റെ ഉറവിടമായ, കോൺഗ്രസിന്റെ റിവ്യൂ ആക്ടിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചുവെന്ന് ഭരണകൂടം വാദിച്ചു. അത് റദ്ദാക്കൽ പരിപാടി ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ അനുവദിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അറിയിക്കുകയും ഒഴിവാക്കൽ ശരിയായി ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം.

റദ്ദാക്കൽ പദ്ധതി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലവിലെ ഇൻജക്ഷൻ പ്രകാരം പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ തടയും, നിലവിലുള്ള കേസുകളുടെ മെറിറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ വിധി വരെ കടം റദ്ദാക്കുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കും.

ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി തന്നെ ആ വാദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ, ജസ്റ്റിസുമാരുടെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഹീറോകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വലിയ കടം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അധികാരം നൽകിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയ അഞ്ച് ജസ്റ്റിസുമാരിൽ നിന്നെങ്കിലും സ്ഥിരമായ സംശയം ഉയർന്നതായി ഏജൻസി അവകാശപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടം റദ്ദാക്കൽ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വാക്ക് സുപ്രീം കോടതി തന്നെയായിരിക്കും.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment