ഹൃദയപൂര്‍വ്വം മാലാഖ

ബഹ്റൈന്‍: കൊല്ലം പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷനും, കെ.പി.എ ഹോസ്പിറ്റൽ ചാരിറ്റി വിങ്ങും സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ബഹ്‌റൈനിലെ നഴ്സുമാർക്കായി ഹൃദയപൂര്‍വ്വം മാലാഖ എന്ന പേരിൽ അനുഭവക്കുറിപ്പ് മത്സരം നടത്തുന്നു. നഴ്സിംഗ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങളോ, സംഭവങ്ങളോ എല്ലാ നഴ്‌സുമാർക്കും തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ആ അനുഭവം മലയാളത്തിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ രണ്ടു A4 പേജിൽ കവിയാതെ എഴുതി അയക്കുക. ഏറ്റവും മികച്ച ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ എഴുത്തുകള്‍ക്കു കെ.പി.എ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 12 മെയ് 2023.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 3369 8685, 3879 4085, 3904 3910, 3213 8436

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment