സിറ്റി അറ്റോർണിയും ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായ “ജെന്നി” മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് അറസ്റ്റിൽ

ഫോർണി(ടെക്സസ്) – സിറ്റി ഓഫ് ഫോർണി സിറ്റി അറ്റോർണിയും ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായ ജെന്നിഫർ “ജെന്നി” ബാർൺസ് സ്മിത്തിനെ മെയ് 17 നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റോക്ക്‌വാൾ കൗണ്ടിയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം.

കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം 2023 മെയ് 17-ന് സ്മിത്തിനെ റോക്ക്‌വാൾ കൗണ്ടി ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച ഇവരുടെ രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോൾ കോൺസൺട്രേഷൻ (ബിഎസി) 0.15-ൽ കൂടുതലോ അതിന് തുല്യമോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു . ടെക്സാസിൽ നിയമപരമായി ബ്ലഡ് അൽക്കോഹോൾ പരിധി 0.08 ആണ്.

കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം റോക്ക്‌വാൾ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ഈ വർഷം ആദ്യം, 2023 മാർച്ച് 12 ന്, ഫേറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്മിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പൊതുസ്ഥലത്തു മദ്യപിച്ചതിന് കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തതായും കോടതി രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ കുറ്റം ചുമത്തി അതേ ദിവസം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ ബോണ്ടിൽ അവളെ വിട്ടയച്ചു.

2021 ഡിസംബർ 13-ന് ഫോർണി സിറ്റിയുടെ ഇടക്കാല സിറ്റി മാനേജരായി സ്മിത്തിനെ ആദ്യമായി നിയമിച്ചു. പിന്നീട് 2022 ഏപ്രിൽ 5-ന് സിറ്റിയുടെ അറ്റോർണി ആയും ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടറായും സ്ഥിരം റോൾ നിലനിർത്താൻ ഏകകണ്ഠമായി അവർക്ക് നിയമനം നൽകിയിരുന്നു

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment