APPLE, ജിയോസ്റ്റേഷണറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തകർപ്പൻ കുതിപ്പ്

ചരിത്രത്തിലെ ഈ ദിനം: 1981 ജൂൺ 19-ന്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അച്ചുതണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ള പരീക്ഷണാത്മക ജിയോസ്റ്റേഷണറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹമായ APPLE (Ariane Passenger Payload Experiment) വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) ഒരു ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രക്ഷേപണ ശേഷിക്കും പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്ന് നൂതന സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനത്തെ ഈ സുപ്രധാന സംഭവം അടയാളപ്പെടുത്തി. ആപ്പിളിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ-സാങ്കേതിക രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ വളർന്നുവരുന്ന കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആപ്പിളിന്റെ വികസനം: ജിയോസ്റ്റേഷണറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ രൂപകല്പന, ഫാബ്രിക്കേഷൻ, വിക്ഷേപണം എന്നിവയിൽ വിലപ്പെട്ട അനുഭവവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുക എന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തോടെ 1970-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഐഎസ്ആർഒ ആപ്പിളിന്റെ വികസനം ആരംഭിച്ചു. ഫ്രാൻസിന്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ Centre National d’Études Spatiales (CNES) മായി സഹകരിച്ച് ഐഎസ്ആർഒ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഐഎസ്ആർഒയുടെ മുൻ പരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ആര്യഭട്ട, ഭാസ്‌കര എന്നിവയിൽ നിന്ന് രൂപകല്പനയും അനുഭവവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത്.

നൂതനമായ സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അക്കാലത്തെ ഒരു സാങ്കേതിക വിസ്മയമായിരുന്നു APPLE. ഉപഗ്രഹത്തിന് ത്രീ-ആക്സിസ് സ്റ്റബിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥിരമായി നിലകൊള്ളുന്നു, അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരവും തുടർച്ചയായതുമായ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു. വിവിധ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളും പ്രക്ഷേപണ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സുഗമമാക്കുന്ന എസ്-ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയ പേലോഡ് ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രക്ഷേപണ സേവനങ്ങൾക്കുമായി ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം. ടെലിഫോണി, ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണം, വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന, തുടർന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഇത് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ലോഞ്ചും ഓർബിറ്റൽ പൊസിഷനിംഗും: ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറൗവിലുള്ള യൂറോപ്യൻ സ്‌പേസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഏരിയൻ-1 ലോഞ്ചറിലാണ് APPLE വിക്ഷേപിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 36,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനത്തെ ഈ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണം അടയാളപ്പെടുത്തി. ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഭ്രമണപഥത്തിൽ, ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെ പിന്തുടർന്ന്, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി നിലകൊള്ളുന്നു. സ്ഥിരമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയുക്ത പ്രദേശത്തേക്ക് തുടർച്ചയായ ആശയവിനിമയ കവറേജ് നൽകാൻ ഈ സ്വഭാവം ആപ്പിളിനെ അനുവദിച്ചു.

ആപ്പിളിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഇൻസാറ്റ് (ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) പോലുള്ള ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയുടെ വികസനത്തിനും വിന്യാസത്തിനും ഇത് അടിത്തറയിട്ടു. ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണക്ടിവിറ്റി വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം നികത്തുന്നതിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര കോണുകളിലേക്ക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

കൂടാതെ, ആപ്പിളിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ആഗോള ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഐഎസ്ആർഒയെ ഒരു പ്രമുഖ കളിക്കാരനായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ദേശീയ അഭിമാനബോധം വളർത്തുകയും ഭാവി തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും കരിയർ തുടരാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

1981 ജൂൺ 19 ന് ആപ്പിളിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തി. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഈ അതിമോഹമായ ഉദ്യമം ഭൂസ്ഥിര ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് ലീഗിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ചു. ആപ്പിളിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണവും പ്രവർത്തനവും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിവുകൾ സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, റിമോട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയിൽ ഭാവിയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം തുടരുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി APPLE ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചരിത്രത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News