500 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിയോമിൽ ചേരാൻ സൗദി അറേബ്യ സംരംഭകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

റിയാദ് : കിംഗ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം യുവസംരംഭകരെ തങ്ങളുടെ ബിസിനസുകൾ രാജ്യത്തേക്ക് വിപുലീകരിക്കാനും കിംഗ്ഡത്തിന്റെ 500 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സ്മാർട് സിറ്റി പദ്ധതിയായ നിയോമിൽ ചേരാനും ക്ഷണിച്ചു.

ജൂലൈ 13 മുതൽ ജൂലൈ 15 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന G20 യുവ സംരംഭകരുടെ സഖ്യം (YEA) 2023 ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.

സൗദി പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ തലവൻ പ്രിൻസ് ഫഹദ് ബിൻ മൻസൂർ ബിൻ നാസർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സിറ്റി NEOM പദ്ധതിയിൽ 1,000-ത്തിലധികം സംരംഭകരിൽ ചേരാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തികളെ ക്ഷണിച്ചു.

ഏകദേശം 500,000 യുവ സംരംഭകരുടെയും അവരെ സഹായിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെയും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലയാണ് G20 YEA.

“ജി20 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ യുവസംരംഭകരുടെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ” ഓരോ വർഷവും ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പ് ഈ സഖ്യം യോഗം ചേരുന്നു.

ഈ വർഷം, ഉച്ചകോടി സുസ്ഥിര വ്യാപാരം, ഹരിത ഊർജ്ജ സംക്രമണം, കാര്യക്ഷമമായ സാമ്പത്തിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News