എച്ച്-1ബി വിസ ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ബിൽ രാജാ കൃഷ്ണമൂർത്തി അവതരിപ്പിച്ചു

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :എച്ച്-1ബി തൊഴിൽ വിസയിൽ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ വാർഷിക പ്രവേശനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം രാജാ കൃഷ്ണമൂർത്തി അവതരിപ്പിച്ചു.

ജൂലൈ 17-നാണു  ഇല്ലിനോയിസിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റ്,രാജാ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ബില്  അവതരിപ്പിച്ചത് . ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കാൻ അമേരിക്കൻ തൊഴിലുടമകളെ അനുവദിക്കുന്നതിന്, നിർണ്ണായക സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ, പ്രതിവർഷം ലഭ്യമായ എച്ച്-1 ബി വിസകളുടെ എണ്ണം 65,000 ൽ നിന്ന് 130,000 ആയി ഇരട്ടിയാക്കാനും ബിൽ ശ്രമിക്കുന്നു. നിലവിൽ എച്ച്-1ബി വിസയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കാണ്.

STEM വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക ധനസഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് തൊഴിലുടമകൾ നികത്തേണ്ട ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യവും നിലവിലെ വരാനിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കുള്ള കഴിവുകളും തമ്മിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യ വിടവ് നികത്താൻ HIRE ആക്റ്റ് സഹായിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസുകാരൻ പറഞ്ഞു.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐടി സേവന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസോസിയേഷനായ ഐ റ്റി സെർവ്  അലയൻസ് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. “സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നൂതനത്വത്തിലും യുഎസിന് അതിന്റെ നേതൃത്വം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്,” അലയൻസ് പ്രസിഡന്റ് വിനയ് മഹാജൻ പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News