ഗാസയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായം നൽകാനുള്ള യുഎൻ പ്രമേയം യുഎസ് വീറ്റോ ചെയ്തു

ന്യൂയോർക്ക്: ഗാസയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായം നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അമേരിക്ക വീറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു.

സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ 15 അംഗങ്ങളിൽ 12 വോട്ടുകൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു, റഷ്യയും ബ്രിട്ടനും വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഗാസയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രസീൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയമാണ് യുഎസ് വീറ്റോ ചെയ്തത്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News