നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ കുടുംബങ്ങൾ നിർണായകം: ഗവർണർ കെവിൻ സ്റ്റിറ്റ്

ഒക്കലഹോമ :നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ കുടുംബങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കലഹോമ ഗവർണർ കെവിൻ സ്റ്റിറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച ഒക്‌ലഹോമയിൽ നവംബർ “കുടുംബ മാസമായി” പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

“കുടുംബങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ അടിത്തറയാണ്,” സ്റ്റിറ്റ് പറഞ്ഞു. “അവർ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. തടിച്ചതും മെലിഞ്ഞതുമായ വഴികളിലൂടെ അവർ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും അവർ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ജീവിതപാഠങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ ഓർമ്മകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കുടുംബങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം, യുവാക്കൾക്ക് റോൾ മോഡലുകളും ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കുടുംബമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളായാലും. ജീവിതം.”

വിവാഹിതരായ അച്ഛനും അമ്മയും നയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. 18 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ അവിവാഹിതരായ സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ ഇരട്ടി സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

25 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ 50 ശതമാനവും വിവാഹിതരാണെന്ന് 2005-ൽ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ന് 28 ശതമാനം മാത്രമാണ് വിവാഹിതരായത്. ദേശീയതലത്തിൽ, നാല് കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വീട്ടിൽ പിതാവില്ലാതെ കഴിയുന്നു.

“അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത,  ആശയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ,  എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം, യോഗ്യത, എന്നിവ  അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്,” ബർത്ത്‌റൈറ്റ് ലിവിംഗ് ലെഗസിയുടെ സിഇഒ മാർക്വെസ് ഡെന്നിസ് പറഞ്ഞു.

നിയമങ്ങൾക്ക് പല സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ കുടുംബ രൂപീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്‌റ്റിറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“കുടുംബം പോകുന്നതുപോലെ സമൂഹവും പോകുന്നു” എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ അത് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു,” സ്റ്റിറ്റ് പറഞ്ഞു. “രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും കുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായ സംസ്ഥാനമായി ഒക്ലഹോമ മാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News