ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം: ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ഫൂൾപ്രൂഫ് പ്ലാൻ; ലോകമെമ്പാടും അടയാളപ്പെടുത്തിയ 48 ബാക്കപ്പ് പോയിൻ്റുകൾ

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഗഗൻയാൻ മിഷൻ്റെ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെയും മൊഡ്യൂളുകളുടെയും സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 48 ബാക്കപ്പ് പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടെത്തി. ബഹിരാകാശയാത്രികരെ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ജലപ്രദേശങ്ങളാണിവ. ഐഎസ്ആർഒയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അറബിക്കടലാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമെങ്കിലും, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റ് പോയിൻ്റുകളും ബദലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളെ വിന്യസിക്കും.

“ഏതൊരു ദൗത്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് നേടിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യവുമായി എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ ജലത്തിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ, ഇത് മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രയായതിനാൽ, ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്യാപ്‌സ്യൂൾ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻ്റുകൾ ഞങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്,” ഗഗൻയാൻ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുതിർന്ന ഐഎസ്ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ദൗത്യത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പോലും ക്യാപ്‌സ്യൂളിന് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ പറയുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു ഫൂൾ പ്രൂഫ് ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അറബിക്കടലിന് പുറമെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ കലങ്ങിയ വെള്ളവും പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത്, ബാക്കപ്പ് പ്ലാനിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗഗൻയാൻ മിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയാണ്. നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ സംഘത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച് അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News