ഗൂഗിളും ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു; തീരുമാനം 120 ദിവസത്തിനകം നടപ്പില്‍ വരും

സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൽ, വിവിധ ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളുമായി ഗൂഗിൾ ഒരു സുപ്രധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ കരാർ ടെക് വ്യവസായത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ.

ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ വിപണിയിലെ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഇടയിലാണ് ഗൂഗിളും ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള കരാർ. ന്യായമായ മത്സരം, ഡാറ്റ സ്വകാര്യത, വരുമാനം പങ്കിടൽ രീതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

കരാറിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ

ന്യായമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത: ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ന്യായവും സുതാര്യവുമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് കരാറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ആപ്പ് സ്റ്റോർ നയങ്ങൾ, വരുമാനം പങ്കിടൽ, ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്പർമാരെ ശാക്തീകരിക്കുക: ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്പർമാരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ഈ കരാർ അടിവരയിടുന്നു. പിന്തുണയും ഉറവിടങ്ങളും നൽകുന്നതിലൂടെ, ഹോംഗ്രൗൺ ആപ്പുകളുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാണ് Google ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഡാറ്റ പ്രൈവസി അഷ്വറൻസ്: ഡാറ്റാ സ്വകാര്യത ഒരു നിർണായക പ്രശ്നമായി ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉടമ്പടി ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി കർശനമായ ഡാറ്റ സംരക്ഷണ നടപടികൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഇരു കക്ഷികളും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

റെസല്യൂഷൻ മെക്കാനിസങ്ങൾ: ഗൂഗിളും ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കരാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. സംവാദത്തിനും മധ്യസ്ഥതയ്‌ക്കുമായി ചാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടൈംലൈനും തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയും

കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി, അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ചില നയങ്ങളും രീതികളും അവലോകനം ചെയ്യാൻ Google പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ അവലോകന പ്രക്രിയ 120 ദിവസത്തെ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, ഇരു പാർട്ടികളും ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളിലും ആലോചനകളിലും പരസ്പരം പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും.

ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്‍

ഗൂഗിളും ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഇന്ത്യയിലെ വിശാലമായ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് കാര്യമായ
മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. പ്രധാന ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും പ്രാദേശിക പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സഹകരണത്തിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കുമുള്ള മാറ്റത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ആപ്പ് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും, ഈ കരാറിന് ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നൂതനത്വവും വളർച്ചയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഗൂഗിളും ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി, ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലെ ന്യായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരു നല്ല മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സഹകരണത്തിനും സംഭാഷണത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെ, എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇരു കക്ഷികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News