പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല: എഫ് ഐ ടി യു

തിരുവനന്തപുരം: ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യൻ പാർലൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും . രാജ്യത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പൗരത്വ നിയമഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം. ആർ എസ് എസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളോടുള്ള വിവേചനപരമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും രൂപപെട്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരുടെ ഉന്നതമായ മതേതര താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എഫ് ഐ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ജ്യോതിവാസ് പറവൂർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News