സോളിഡാരിറ്റി പെരുന്നാൾ ഹദിയ നൽകി

വടക്കാങ്ങര ഈസ്റ്റ് ജുമാമസ്ജിദ് ഇമാമിന് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ പെരുന്നാൾ ഹദിയ നൽകുന്നു.

മക്കരപ്പറമ്പ് :ഏരിയയിലെ വിവിധ പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാർക്ക് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ പെരുന്നാൾ ഹദിയ കൈമാറി.

സോളിഡാരിറ്റി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഷബീർ വടക്കാങ്ങര, സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് സി.എച്ച്, സമീദ് സി.എച്ച്, ജാബിർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി, നിസാർ പാറടി, സമീഹ് സി.എച്ച്, അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഞ്ഞക്കുളം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News