സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോസിന് 600 രൂപ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 1200 രൂപ; ഭാരത് ബയോടെക് കോവാക്സിൻ നിരക്കുകൾ

ന്യൂദൽഹി: കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ കോവാക്സിൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് 600 രൂപയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 1200 രൂപയും ഈടാക്കുമെന്ന് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭാരത് ബയോടെക് അറിയിച്ചു. കോവിക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് എന്നിവ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ COVID-19 നായി ലഭ്യമായ രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ്.

കോവിഷീൽഡ് ഒരു ഡോസിന് 400 രൂപയ്ക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഒരു ഡോസിന് 600 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് എസ്‌ഐഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഡോസിന് 150 രൂപ സാധാരണ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇത് വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്രമാണ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

“ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിൻ റോൾ ഔട്ടിനുള്ള വാക്സിൻ ഒരു ഡോസിന് 150 രൂപയ്ക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും കമ്പനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഇത് സൗജന്യമായാണ് കേന്ദ്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്,” ഐസി‌എം‌ആറിന്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുമായി സഹകരിച്ച് കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാരത് ബയോടെക് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ ശേഷിയുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സപ്ലൈകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. വാക്സിനിൽ 28 ദിവസത്തെ ഓപ്പൺ വിയൽ പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ സവിശേഷതയുണ്ട്. തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, വാക്സിൻ 2-8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 28 ദിവസം സൂക്ഷിക്കാം, അതുവഴി പാഴാക്കൽ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.

വാക്സിൻ ഘട്ടം -3 ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ രണ്ടാം ഇടക്കാല വിശകലനത്തിൽ ഇത് അണുബാധയ്‌ക്കെതിരെ 78 ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്നും 100 ശതമാനം കഠിനമായതിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്നും ഐസിഎംആറിനൊപ്പം കമ്പനിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News