ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരം കുറയുന്നു; രൂപയുടെ മൂല്യം എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക്

മുംബൈ: ഏപ്രിൽ 29ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ (ഫോറെക്സ്) കരുതൽ ശേഖരം 2.695 ബില്യൺ ഡോളർ ഇടിഞ്ഞ് 597.728 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തടയാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർബിഐ) ഡോളർ വിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

മറുവശത്ത്, രൂപയുടെ മൂല്യം 100 രൂപ എന്ന നിലയിലെത്തി. ഒരു ഡോളറിന് 76.93. ഇത് എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിരക്കായ രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ്. മാർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡോളറിന് 76.97 രൂപയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരം
ആർബിഐയുടെ പ്രതിവാര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സപ്ലിമെന്റ് അനുസരിച്ച്, ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അവലോകനത്തിന് വിധേയമായ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ തുടർച്ചയായ എട്ടാം ആഴ്ചയാണ് ഇടിവ്. 2021 സെപ്റ്റംബർ 3-ന് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 642.453 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു.

ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ കറൻസി ആസ്തി ഏപ്രിൽ 29 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 1.110 ബില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 532.823 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.

സ്വർണശേഖരത്തിന്റെ മൂല്യം 1.164 ബില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 41.604 ബില്യൺ ഡോളറായി. ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടുമായുള്ള (ഐഎംഎഫ്) ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സിന്റെ (എസ്ഡിആർ) മൂല്യം 0.362 ബില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 18.299 ബില്യൺ ഡോളറായി.

ഐഎംഎഫിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുതൽ നില 59 മില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 5001 ബില്യൺ ഡോളറായി.

ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് റിസർവ് എന്താണ്? ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

വിദേശ നാണയം
സ്വർണ്ണം
പ്രത്യേക ഡ്രോയിംഗ് അവകാശങ്ങൾ (SDR)
റിവേഴ്സ് ട്രഞ്ച് പൊസിഷൻ (ആർടിപി)
മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രധാന ഭാഗം വിദേശ കറൻസി ആസ്തികളാണ്. ഗോൾഡ്, എസ്ഡിആർ, ആർടിപി എന്നിവ പിന്നാലെയുണ്ട്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരം
നിലവിൽ, 590 ബില്യണിലധികം ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരമുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചൈനയാണ് ഒന്നാമത്. പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയും അവയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

ചൈന (3373.159 ബില്യൺ)
ജപ്പാൻ (1356.071 ബില്യൺ)
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (1101.380 ബില്യൺ)
ഇന്ത്യ (597.728 ബില്യൺ)
റഷ്യ (593.1 ബില്യൺ)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment