അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ കുവൈറ്റ് വേദിയൊരുക്കുന്നു

കുവൈറ്റ്: രാജ്യത്ത് അനധികൃത താമസക്കാരുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു വേദിയൊരുക്കാൻ കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു.

നിയമ മന്ത്രാലയത്തിലെയും മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അംഗീകരിച്ചത്. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ നിയമവിരുദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ഗതിയും തൊഴിൽ നിലവാരം ഉയർത്തലുമാണ് ലക്ഷ്യം.

“സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനധികൃത താമസക്കാരുടെ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കാൻ മന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചത്,” വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൊഴിലുടമകൾക്ക് താമസാനുമതി പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ, തൊഴിലുടമകൾ സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയവർ, റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഊന്നൽ നൽകും.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment