ഐവിൻ പീടികയിൽ കെസിസിഎൻഎ കണ്‍വൻഷൻ റജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ

ഷിക്കാഗോ: ഇൻഡ്യാനയിലെ ക്നായി തോമാ നഗറിൽ ജൂലൈ 21 മുതൽ 24 വരെ നടക്കുന്ന കെസിസിഎൻഎ കണ്‍വൻഷന്‍റെ റജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ഐവിൻ പീടികയിലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കണ്‍വൻഷന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നുവരുന്നതായും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ മക്കൾ കണ്‍വൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനും നല്ല മനസിനും റജിസ്ട്രേഷൻ ചെയർമാൻ ഐവിൻ പീടികയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഇനിയും കണ്‍വൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ കണ്‍വൻഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയത് ഈ കനാനായ മാമാങ്കത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

ഐവിൻ പീടികയിൽ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ കോ-ചെയർമാൻമാരായി വെബ്സൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോയൽ വിശാഖംതറ, ജോയി ഇണ്ടിക്കുഴി, റിച്ചിൻ ജോയിൻ, അലക്സ് പടിക്കപ്പറന്പിൽ, സാമോൻ പല്ലാട്ടുമഠം, മരിയ സ്റ്റീഫൻ കൊടിഞ്ഞിയിൽ, ഫിലിപ്പ് കരിക്കശേരിൽ എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കണ്‍വൻഷൻ കണ്‍വീനർ സിബി മുളയാനിക്കുന്നേലും കെസിസിഎൻഎ ലെയ്സണ്‍ സാബു മുളയാനിക്കുന്നേലും രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കെസിസിഎൻഎ കണ്‍വൻഷന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ വളരെ സുഗമമായി നടത്തുന്ന ഐവിൻ പീടികയിലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെസിസിഎൻഎ പ്രസിഡന്‍റ് സിറിയക് കൂവക്കാട്ടിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു.

കെസിസിഎൻഎ കണ്‍വൻഷന്‍റെ റജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതു സംശയങ്ങൾക്കും ചെയർമാൻ ഐവിൻ പീടികയിൽ 914 837 6112, ജോയൽ വിശാഖംതറ 845 536 1133, സാമോൻ പല്ലാട്ടുമഠം 214 392 2124, അലക്സ് പടിക്കപ്പറന്പിൽ 219 614 1388, മരിയ സ്റ്റീഫൻ കൊടിഞ്ഞിയിൽ 267 467 7115, റിച്ചിൻ ജോയി 647 994 6782, ഫിലിപ്പ് കരിശ്ശേരിക്കൽ 281 435 4322, സിബി മുളയാനിക്കുന്നേൽ 404 429 4927 എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കെസിസിഎൻഎ ലെയ്സണ്‍ സാബു മുളയാനിക്കുന്നേൽ അറിയിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News