കേരള ബജറ്റ് 2023-24: പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഉയരും; നോൺ-ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, വീടുകൾ, ഭൂമി, മദ്യം എന്നിവയ്ക്ക് വില കൂടും

തിരുവനന്തപുരം: 2023-24 ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ഭൂമിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും വിലവർധന, വൈദ്യുത ഇതര വാഹനങ്ങളുടെ വില, വ്യാവസായിക വാണിജ്യ വൈദ്യുതി നിരക്ക് തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്‌സ്, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതോടെ വീടുകൾക്കും വില കൂടും.

വിലക്കയറ്റം തടയാൻ 2000 കോടി

വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനുള്ള വിപണി ഇടപെടലുകൾക്കായി 2,000 കോടി രൂപ, വിഴിഞ്ഞം റിങ് റോഡ് വ്യവസായ ഇടനാഴിയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്ബി) വഴി 1,000 കോടി രൂപ, റബർ സബ്‌സിഡിയായി 600 കോടി രൂപ എന്നിവയും മറ്റു പ്രധാനങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.

ബജറ്റിലെ ഹൈലൈറ്റുകൾ

പൊതു ഗതാഗതം

റോഡ്, ജലഗതാഗതത്തിനായി ഏകദേശം 330 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പൊതുഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകി. 2080 കോടി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതോടെ ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് (കെഎസ്ആർടിസി) 131 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2022-23ൽ 50 കോടി രൂപയായിരുന്ന ബസ് ഫ്‌ളീറ്റ് നവീകരണത്തിന് അനുവദിച്ച തുക അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 75 കോടിയായി ഉയർത്തിയതായി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

കംപ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിനും ഇ-ഗവേണൻസ് പദ്ധതികൾക്കുമായി അദ്ദേഹം 20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി, ഇത് ബസ് യാത്ര കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഡിപ്പോ നവീകരണത്തിനുമായി 30 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

പുതിയ ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ബജറ്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കോട്ടയത്ത് ഇത്തരമൊരു ബസ് സ്റ്റേഷൻ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞം, ആറ്റിങ്ങൽ, കൊട്ടാരക്കര, കായംകുളം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമാനമായ ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമിക്കാൻ 20 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് 184.07 കോടി രൂപയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് 44.07 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് 144.6 കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് (എസ്‌ഡബ്ല്യുടിഡി) പുതിയ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ 24 കോടി രൂപയും പുതിയ ബാർജുകൾക്ക് 2.5 കോടി രൂപയും പുതിയ ക്രൂയിസ് വെസലുകൾക്ക് 4.2 കോടി രൂപയും ലഭിക്കും.

ബജറ്റിലെ മറ്റ് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിൽപനയിൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസ് 20 രൂപ നിരക്കിൽ. ലിറ്ററിന് 2 രൂപ.

2 ലക്ഷം വരെയുള്ള വാങ്ങൽ മൂല്യമുള്ള പുതുതായി വാങ്ങുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ നികുതി 2% വർധിപ്പിച്ചു.

പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

പുതുതായി വാങ്ങുന്ന മോട്ടോർ കാറുകൾക്കും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി സ്വകാര്യ സർവീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും ഒറ്റത്തവണ നികുതി വർധിപ്പിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ക്യാബുകളുടെയും ഇലക്ട്രിക് ടൂറിസ്റ്റ് മോട്ടോർ ക്യാബുകളുടെയും ഒറ്റത്തവണ നികുതി വാങ്ങൽ മൂല്യത്തിന്റെ 5% ആയി കുറച്ചു.

ഭൂമിയുടെ ന്യായവില 20 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും.

പടിഞ്ഞാറൻ തീര കനാൽ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിക്ക് 300 കോടി.

നഗര വികസനത്തിന് 300 കോടി.

അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്ന ‘മേക്ക് ഇൻ കേരള’ പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ 100 കോടി.

വിവിധ ക്ഷേമ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി 100 കോടി.

ടൂറിസം ഇടനാഴികളുടെ വികസനത്തിന് 50 കോടി.

വീടിനടുത്തുള്ള ജോലി പദ്ധതിക്ക് ഈ വർഷം 50 കോടി വകയിരുത്തി.

ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലും പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങാൻ 20 കോടി.

ഊർജ പാർക്കിന് 10 കോടി; കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾ.

ദേശീയ പാത വികസന പദ്ധതികൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും.

2023 മെയ് മാസത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment