താപ നില ഉയരുന്നു: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ ജോലി സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ ചൂട് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം നാളെ മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. സൂര്യാഘാത സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം.

രാവിലെ 7:00 മുതൽ വൈകിട്ട് 7:00 വരെ എട്ട് മണിക്കൂറായി ജോലി സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുനഃക്രമീകരണമെന്ന് ലേബർ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3000 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള സൂര്യാഘാതത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത മേഖലകളെ ഈ ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment