എം എ സി എഫ് റ്റാമ്പാ മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കവിതകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം, കവിതയിലൂടെ അവളോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാം. മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് MACF താമ്പ അമ്മ കവിതകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു കവിതാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള 10 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ മെയ് 7-നകം macftampa@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക.

സംഗീത ഗിരിധരൻ , ബബിത വിജയ് , നികിത സെബാസ്റ്റ്യൻ , മിനി പ്രമോദ് എന്നിവരാണ് എം എ സി എഫിന്റെ വനിതാ ഫോറം ഭാരവാഹികൾ. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും സ്നേഹ തോമസ് ഫോറത്തിന്റെ റെപ്രെസെന്ററ്റീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി രോഹിണി ഫിലിപ്പ് , ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രിയ മോഹൻ കാസ്സെൻസ് , കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അമ്മിണി ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് വനിതാ ഭാരവാഹികൾ.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment