$55 ബില്യൺ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ റദ്ദാക്കൽ അംഗീകരിച്ചതായി ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

ന്യൂയോർക് :വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം വായ്പക്കാർക്ക് 55 ബില്യൺ ഡോളർ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പാ ക്ഷമാപണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി

ഇതുവരെ 2 ദശലക്ഷം വായ്പക്കാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ബൈഡൻ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കടാശ്വാസ സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വായ്പ വാങ്ങിയവർക്ക് കാര്യമായ ആശ്വാസം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് ലോൺ സർവീസിംഗ് കരാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഈ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫലമായുണ്ടായ വിദ്യാർത്ഥി വായ്പാ മാപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസിന്റെയും കീഴിൽ, പബ്ലിക് സർവീസ് ലോൺ മാപ്പ്, ലോൺ ഡിഫൻസ്, ടോട്ടൽ, പെർമനന്റ് ഡിസെബിലിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് തുടങ്ങിയ ടാർഗെറ്റഡ് ഡെറ്റ് റിലീഫ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൂർണ്ണമായും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, ഇതുവരെ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം വായ്പക്കാർക്ക് ഡിസ്ചാർജായി $55 ബില്യൺ അനുവദിച്ചു,” വകുപ്പ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പബ്ലിക് സർവീസ് ലോൺ മാപ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യകതകളിൽ താൽക്കാലികമായി ഇളവ് വരുത്തിയ ഒറ്റത്തവണ സംരംഭമായ ലിമിറ്റഡ് പിഎസ്എൽഎഫ് എഴുതിത്തള്ളലിന് കീഴിൽ അംഗീകൃത ആശ്വാസത്തിന്റെ പകുതിയോളം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കായി തങ്ങളുടെ കരിയർ നീക്കിവയ്ക്കുന്നവർക്ക് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ PSLF-ന് ഒരു വായ്പക്കാരന്റെ ഫെഡറൽ സ്റ്റുഡന്റ് ലോൺ കടം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.

ലിമിറ്റഡ് പിഎസ്എൽഎഫ് എഴുതിത്തള്ളലിന് കീഴിൽ 2023 ഫെബ്രുവരി വരെ ഏകദേശം അര മില്യൺ വായ്പക്കാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ മാപ്പ് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിഎസ്എൽഎഫ് അപേക്ഷകളുടെ ബാക്ക്ലോഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ സംരംഭത്തിലൂടെ അധിക വായ്പാ മാപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment