മൊണ്ടാന “ടിക് ടോക്ക്” നിരോധിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം -പി പി ചെറിയാൻ

മൊണ്ടാന :മൊണ്ടാന സംസ്ഥാനത്ത് ടിക് ടോക്ക് നിരോധിക്കുന്ന ബില്ലിൽ മൊണ്ടാന ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ജിയാൻഫോർട്ട് ബുധനാഴ്ച ഒപ്പുവച്ചു.ഇതോടെ ടിക് ടോക്ക് നിരോധിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി മൊണ്ടാനക് ലഭിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ, നിയമലംഘകർക്ക് പ്രതിദിനം $10,000 പിഴ ചുമത്താനും നിയമം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

“ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മൊണ്ടാനക്കാരുടെ സ്വകാര്യവും സ്വകാര്യവുമായ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി” മൊണ്ടാനയിൽ ടിക് ടോക്ക് നിരോധിച്ചതായി ജിയാൻഫോർട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ചില ഫെഡറൽ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ദേശീയ നിരോധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിവാദ നിയമം ടിക്‌ടോക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നടപടിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം, മൊണ്ടാനയിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ SB419 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബിൽ 54-43 നു പാസാക്കിയിരുന്നു.

മൊണ്ടാനയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സിഎൻഎന്നിന് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ ടിക് ടോക്ക് പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment