ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ പ്രാദേശിക കറൻസികളുടെ ഉപയോഗം BRICS പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

ജൂൺ 2-ന്, അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യത്തിലും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രാദേശിക കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ നിയമാധിഷ്ഠിതവും തുറന്നതും സുതാര്യവുമായ ആഗോള വ്യാപാരത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ പിന്തുണ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.

BRICS (ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാർ, ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടുമായി (IMF) ശക്തമായ ആഗോള സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ ശൃംഖലയ്ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അവരുടെ യോഗത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ഒരു റഫറൻസായി ഒരു പുതിയ ക്വാട്ട ഫോർമുല ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാട്ടകളുടെ IMF ഭരണ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയുടെ 16-ാമത് പൊതു അവലോകനം 2023 ഡിസംബർ 15-നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അത് പ്രസ്താവിച്ചു.

വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) കാതലായ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകവും ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്‌മെന്റും (എസ് ആൻഡ് ഡിടി) ഉള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സുതാര്യവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും തുല്യവും വിവേചനരഹിതവും നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ബഹുമുഖ വ്യാപാര സംവിധാനം മന്ത്രിമാർ പിന്തുണച്ചു, “ദി കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ്” എന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പതിമൂന്നാം മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ (MC13) ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് ഫലപ്രദവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പ്രമേയങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. MC13 ന് വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവശ്യമായ WTO പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചു. പുതിയ അപ്പീൽ ബോഡി അംഗങ്ങളെ ഉടനടി നിയമിക്കണമെന്നും 2024-ഓടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകുന്ന പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തന തർക്ക പരിഹാര പ്രക്രിയ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു, പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ മറവിൽ, ഏകപക്ഷീയവും സംരക്ഷണവാദപരവുമായ നികുതികളും മറ്റ് ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത കാർബൺ അതിർത്തി ക്രമീകരണ രീതികളും പോലുള്ള നയങ്ങളെ അവർ അപലപിച്ചു.

ലോകത്തിലെ അഞ്ച് പ്രധാന വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ബ്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ 16%, ആഗോള ജിഡിപിയുടെ 24%, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 41% എന്നിങ്ങനെയാണ്.

ഉപരോധങ്ങൾ, ബഹിഷ്‌കരണങ്ങൾ, ഉപരോധങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ സാമ്പത്തിക നിർബന്ധിത നടപടികൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രിമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിന്നും സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും പൗരന്മാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് ദിവസത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഔപചാരിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പൗരന്മാരുടെ പൂർണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനായുള്ള നിരവധി പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

NDB പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്രസീലിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ദിൽമ റൂസഫിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിനെ (NDB) മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അംഗങ്ങൾ നയിക്കുന്നതും ഡിമാൻഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ തത്വം പാലിക്കാനും വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ധനസമാഹരണം നടത്താനും നവീകരണവും വിജ്ഞാന വിനിമയവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അംഗരാജ്യങ്ങളെ എസ്ഡിജികൾ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കാനും കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവർ എൻഡിബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രമുഖ ബഹുമുഖ വികസന സ്ഥാപനമാകാൻ പരിശ്രമിക്കുക, അതിൽ പറഞ്ഞു.

ആഗോള അഭിവൃദ്ധി, സാമൂഹിക ഐക്യം, ദേശീയ സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയായി ഊർജ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രിമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ന്യായമായ വിലയുള്ളതും വിശ്വസനീയവും സുസ്ഥിരവും സമകാലികവുമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളും പ്രവചിക്കാവുന്ന, സ്ഥിരമായ ഊർജ്ജ ആവശ്യവും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഊർജ സുരക്ഷയും വിപണി സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂല്യ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുക, തുറന്നതും സുതാര്യവും മത്സരപരവുമായ വിപണികൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, സുപ്രധാന ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രസ്താവന പ്രകാരം ദുർബലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് നിർണായകമായ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ അവർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉച്ചകോടി നടത്താൻ ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News