നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി കേരളത്തില്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

കോഴിക്കോട്: നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (എൻഐടി) കോഴിക്കോട് വിപുലമായ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിക്ക് രൂപം നൽകാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (ഇവി) നിർമ്മാണത്തിൽ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സം‌രംഭം. ഇതിനായി ടാറ്റ എൽക്‌സിയുമായി NIT ധാരണാപത്രത്തില്‍ (MOU) ഒപ്പു വെച്ചു. പദ്ധതിക്കായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിൽ, ടാറ്റ എൽക്‌സി 75 ലക്ഷം രൂപയും, എന്‍ ഐ ടി 25 ലക്ഷം വകയിരുത്തി.

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തന പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ലബോറട്ടറി സജ്ജമാണ്. ഇത് ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം, ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്കും സുസ്ഥിര ചലനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

സമഗ്രമായ ഈ പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൂതനമായ ഇവി സംബന്ധിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പര്യവേക്ഷണം, പുതിയ തലമുറയിൽ അത്യാധുനിക കഴിവുകൾ വളർത്തുക, വാഹന അപാകതകൾ കാര്യക്ഷമവും കാര്യക്ഷമവുമായ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

എൻഐടിയും ടാറ്റ എൽക്‌സിയും തമ്മില്‍ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വാഹന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാവി ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, വ്യവസായ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സുസ്ഥിര മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News