ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി: പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഗാന്ധി ഉദ്ധരണികളും പ്രതിഫലനങ്ങളും

രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാളും അഹിംസയുടെ ആഗോള പ്രതീകമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വാർഷിക ആചരണമാണ് ഒക്ടോബര്‍ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിനും സമാധാനം, നീതി, സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്നിവയുടെ ശാശ്വതമായ പാരമ്പര്യത്തിനും ഗാന്ധിജിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും തത്വങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കാർക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. പ്രാർത്ഥനാ സേവനങ്ങൾ, ആദരാഞ്ജലികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരിപാടികളാൽ ഗാന്ധി ജയന്തി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളായ സത്യം, അഹിംസ, ഐക്യം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഗാന്ധി ജയന്തി 2023-ന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ചിന്തകളിലൂടെയും ഉദ്ധരണികളിലൂടെയും ഒരെത്തി നോട്ടം:

“ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങളായിരിക്കണം.”

അർഥവത്തായ മാറ്റം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, മറ്റുള്ളവരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നാം ഉൾക്കൊള്ളണം.

“സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ്.”

മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ഐക്യവും അനുകമ്പയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

“ഒരു കണ്ണിന് ഒരു കണ്ണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അന്ധരാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.”

പ്രതികാരവും വിദ്വേഷവും ദ്രോഹത്തിന്റെ ചക്രം ശാശ്വതമാക്കുന്നുവെന്ന് ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസയുടെ തത്വശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പകരം, ക്ഷമയ്ക്കും അനുരഞ്ജനത്തിനും ഈ ചക്രം തകർക്കാൻ കഴിയും.

“ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവില്ല. ക്ഷമയാണ് ശക്തന്റെ ഗുണം.”

ക്ഷമയ്ക്ക് ശക്തിയും സഹാനുഭൂതിയും ആവശ്യമാണ്. രോഗശാന്തിയ്ക്കും അനുരഞ്ജനത്തിനുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണിത്.

“തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലമതിക്കുന്നില്ല.”

യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് സർഗ്ഗാത്മകതയെയും നവീകരണത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

“സൌമ്യമായ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ കഴിയും.”

സമാധാനപരവും അഹിംസാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും. മാറ്റത്തിന് എപ്പോഴും ശക്തി ആവശ്യമില്ല; സ്നേഹത്തിലൂടെയും പ്രേരണയിലൂടെയും അത് നേടാനാകും.

“ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്താം.”

മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ശ്രദ്ധ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ദയയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

“നിനക്കെന്നെ ചങ്ങലയ്ക്കിടാം, പീഡിപ്പിക്കാം, ഈ ശരീരം പോലും നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിനെ നീ ഒരിക്കലും തടവിലാക്കില്ല.”

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഗാന്ധിയുടെ ദൃഢത, നിശ്ചയദാർഢ്യവും അചഞ്ചലവുമായ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നു.

“റിപ്പോർട്ടർമാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും തുല്യതയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

ഗാന്ധിയുടെ നർമ്മം നമ്മെത്തന്നെ ഗൗരവമായി കാണരുതെന്നും ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും ചിരി കണ്ടെത്തണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

“സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പാതയില്ല; സമാധാനമാണ് പാത.”

സമാധാനം കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ അഹിംസയോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ആജീവനാന്ത പ്രതിബദ്ധത, സമാധാനം ഒരു അവസാനമല്ലെന്നും അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണം ആവശ്യമുള്ള നിരന്തര യാത്രയാണെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചിന്തകൾ കൂടുതൽ നീതിയും സമാധാനവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News