എസ്.ഐ.ഒ മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

അനീസ് ടി

മലപ്പുറം: എസ്.ഐ.ഒ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ 2024 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭാരഹാവികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസിഡന്റായി അനീസ് ടി, സെക്രട്ടറിയായി ഷിബിലി മസ്ഹർ എന്നിവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി അസ്‌നഹ് എം.കെ, ഷമീം എ.പി, അബ്ദുൽ ബാരി എന്നിവരെ നിയമിച്ചു. എസ്.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.റഹ്‌മാൻ ഇരിക്കൂർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അസ്‌ലഹ് കക്കോടി എന്നിവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഷിബിലി മസ്ഹർ
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News