കാലം മാറി, ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം എന്തും നേടാം! ചില ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും!! : ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്

കാലം മാറി, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാനും, നേടാനുമുള്ള, സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, അവ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയും, പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വയം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലെയും, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെയും, പുരോഗതി മുതൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും, പ്രണയത്തിലും, മതത്തിലും, വരെയുള്ള മാതൃകാ വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാം മാറുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. എന്നാൽ ആളുകൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയെ കാലം എത്രമാത്രം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് അതിശയകരമാണ്. എങ്കിലും ഈ കാല മാറ്റത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായി ഒരുപാട്‌ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെതന്നെ മറ്റാരും സങ്കൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ, വ്യക്തിത്വവും മനുഷ്യത്വവും കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനും ആനന്ദിപ്പിക്കാനും കഴിയും എന്നതിനാൽ കാലം മാറി എന്ന സത്യം കാലക്രമേണ നാം അംഗീകരിക്കുന്നു.

കാലമാറ്റത്തിലൂടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നും, ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്നും, ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി നിഷേധാത്മകമാണെങ്കിൽ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ തെറ്റുകളും നിഷേധാത്മകതയും കണ്ടെത്തും. അല്ല നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്. അവർ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ആകട്ടെ, അവർ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത്തരം ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കോ പ്രേരണകൾക്കോ ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് നെഗറ്റീവ് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശരിയായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, അത് നേടുന്നതിനായി എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടത്?. ഈ കാലമാറ്റത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പ്രതിഭാസവും സാധ്യമായ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ആരും ഒന്നുമല്ലെന്നും, എല്ലാം ശാശ്വതമാണെന്നും, എല്ലാവരും മാറുകയാണെന്നും, ഈ മാറ്റം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, അതുപോലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടാനുള്ള ശതകോടിക്കണക്കിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുകൂടി വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, അവ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ടു സ്വയം പറയുക എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്തും ആകാം, എന്തും നേടാം എന്ന്. അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും വിവേകവും നിലനിർത്തും. കാരണം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ കഴിവ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയൂ.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ലഭിക്കുമോ?. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടുന്നതിന് സമയവും, പ്രതിബദ്ധതയും, ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തതയും, ആവശ്യമാണ്.എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയും അതിനായി നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും, ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് പിന്തുടരാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനായി അർപ്പണ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. നാം. അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളംകാലം , നിങ്ങളെ തടയാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നത്, ഒഴിവാക്കാനുള്ള, യഥാർത്ഥ പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ധാരണയെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം നിർത്തുക. ശരിക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി എല്ലാം ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നത് സമയമാണോ അതോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ജീവിതമാണോ? ജീവിതവും സമയവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അവ രണ്ടും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു. സമയം സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവയും സമയം നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പോകേണ്ടതുണ്ട്, അത് കടന്നുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരുകയും ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വളരുന്ന നമുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയത് അനുഭവിക്കുകയും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുകയും അതുപോലെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം ആയ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും വേണം. ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, ചിലത് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടണം. ഒരിക്കലും വിജയം നമ്മെ തേടി വരില്ല, നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തി, അവ സ്വയം നേടണം. അതിനാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ മനസിലാക്കിത്തരുന്നു.

നമ്മളുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയല്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ഇരുണ്ട രാത്രിയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഇരുണ്ട രാത്രിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും പ്രഭാതം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും കീഴടങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോട് പൊരുതി ഒരു പുതിയ നാളെയിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തുക. സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിനിവേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ആളുകൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തായാൽ, നല്ല ജോലി, സ്വന്തം വീട്, ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ തീർപ്പാക്കണം. നമ്മൾ കൂടുതലായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുക, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പഴയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം നേടുന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഫലപ്രദമാണ്. നിങ്ങൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ആകാം, അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല, നമുടെ മനസ്സ് ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സമാകരുത്. അതുപോലെ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളും നിരസിക്കുക, അങ്ങനെ കാലം മാറി എന്ന സത്യം നാം അംഗീകരിക്കുക.

ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായതും ന്യായയുക്തവുമായ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. കഠിനാധ്വാനം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതും, അല്ലാത്തതും, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനായി നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാനും, നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും, ആ സന്തോഷം നേടുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഒന്നും നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ പരാജയത്തെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത്. കാരണം പരാജയം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. എന്നാൽ പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഓരോ കഠിനമായ അനുഭവവും ഒരു പഠന ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില അംഗീകരിക്കുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലക്രമേണ ജീവിതം മാറുന്നത്?. ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവർ എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മുമ്പ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് തെറ്റാണ്, പഠനം ഒരു ആജീവനാന്ത പ്രക്രിയയാണ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത് തുടരുക. അത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ, പുതിയ ഹോബിയോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അതിനു കാരണം നമ്മൾ വളരുന്നു എന്ന്‌ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ നിസ്സഹായനായ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പകരം കരച്ചിലും ശബ്ദങ്ങളും മാത്രം. എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വളരുന്നു, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നു, ജീവിതം മാറുന്നു. അതുപോലെ വൈകാരികവും, ബൗദ്ധികവുമായ വളർച്ചയും, ശാരീരിക വളർച്ചയും, ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിമറിയുന്നു.

പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിക്കുന്നതുവഴി ലോകം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ആളുകളും മാറുന്നു എന്നാണ്. മാറ്റം എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതുമാണ്. കാരണം മാറ്റം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അഥവാ ഇത് ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് മാറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദി? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയോ അറിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം പലതാണ്. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ആവേശകരവും പ്രവചനാതീതവുമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ശരിയായ ചിന്താഗതി വികസിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ ഉത്തരമായി കാണപ്പെടില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പകരം യാഥാർത്ഥ്യവും, ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവുമാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതം. പഴക്കമുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്: “നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം!. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആശംസകൾ!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News