കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസ് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾക്‌ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഗാർലാൻഡ് (ഡാളസ്) :ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ സെൻ്റർ & കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസ് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡുകൾക്‌  അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

അഞ്ചാം ഗ്രേഡ്: അവസാന സ്കൂൾ , എട്ടാം ഗ്രേഡ്: അവസാന സ്കൂൾ ഗ്രേഡുകളെ, 12-ാം ഗ്രേഡ്: SAT സ്കോറിനെ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്

2022, 2023 വർഷങ്ങളിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള നിലവിലെ കേരള അസോസിയേഷൻ/ICEC അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. DFW ഏരിയയിലേക്ക് അടുത്തിടെ മാറിയ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട്.ഓണാഘോഷ വേളയിൽ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കും. പരിഗണനയ്‌ക്കായി, വിദ്യാർത്ഥി(കൾ) റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ SAT സ്‌കോറുകളുടെ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ പകർപ്പുകൾ 2024 ജൂലൈ 31-ന് മുൻപ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ  സമർപ്പിക്കുക:

ഷിജു എബ്രഹാം, ഐസിഇസി പ്രസിഡൻ്റ് ഡിംപിൾ ജോസഫ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ (കെഎഡി)
ഫോൺ: 214.929.3570 ഫോൺ: 516.965.5325
ഇമെയിൽ: shijuabrm@hotmail.com ഇമെയിൽ: idimplejoseph@gmail.com
തപാൽ വിലാസം: ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ & എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ; 3821 ബ്രോഡ്‌വേ Blvd; ഗാർലൻഡ്, TX 75043

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്:
മഞ്ജിത്ത് കൈനിക്കര – 972-679-8555
സെക്രട്ടറി കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസ്

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News