തൃശൂരില്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ പുലിയിറങ്ങി; പശുവിനെ ആക്രമിച്ചു

തൃശൂര്‍: തൃശൂരില്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ പുലിയിറങ്ങി. പാലപ്പിള്ളി കാരിക്കുളത്താണ് പുലിയിറങ്ങിയത്. പശുവിനെ പുലി ആക്രമിക്കുയും ചെയ്തു.വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പുലിയിറങ്ങിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment