പണപ്പെരുപ്പത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കർശനമായ ബജറ്റ് നിലപാട് നിലനിർത്തണമെന്ന് ഐ‌എം‌എഫ്

വാഷിംഗ്ടൺ : പണപ്പെരുപ്പത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ലക്ഷ്യബോധമുള്ള സഹായത്തിലൂടെ ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്) അധികാരികളെ ഉപദേശിച്ചു.

“ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും ചെലവുകളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് ഇടയിൽ സർക്കാരുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു,” ഐ‌എം‌എഫിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വിറ്റർ ഗാസ്‌പർ ബുധനാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു,

നയരൂപകർത്താക്കൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ വലിയ യഥാർത്ഥ വരുമാന നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും ഊർജത്തിനും ഉള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പുനൽകുകയും വേണം. എന്നാൽ, ഉയർന്ന പൊതു കടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കുകയും, ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി, ധനനയം പണനയവുമായി വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ കർശനമായ സാമ്പത്തിക നിലപാട് നിലനിർത്തുകയും വേണമെന്നും ഐ‌എം‌എഫ് പറയുന്നു.

വിലക്കയറ്റം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയായി, വില സബ്‌സിഡികൾ, നികുതിയിളവുകൾ, പണമിടപാടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ധനനയങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശരാശരി സാമ്പത്തിക ചെലവ് ദേശീയ മൊത്തത്തിന്റെ 0.6% ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വില നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സബ്‌സിഡികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നികുതി കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ ബജറ്റുകൾക്ക് “ചെലവേറിയതും” “ആത്യന്തികമായി ഉപയോഗശൂന്യവുമാണ്”, ഗാസ്പർ പറഞ്ഞു.

അധികാരികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉയർന്ന കടബാധ്യതയുടെയും വർദ്ധിച്ച വായ്പാ നിരക്കുകളുടെയും ഫലമായി, ഏറ്റവും ദുർബലരായ വ്യക്തികൾക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കണം. ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കാലത്ത്, ഉയർന്ന ഭക്ഷ്യ-ഊർജ്ജ ചെലവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളെ പലിശ നിരക്ക് ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, ഇത് സർക്കാർ കടം നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നയരൂപകർത്താക്കൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സൂചനയാണ് ബജറ്റ് നിലപാട് കർശനമാക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഐഎംഎഫിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്‌ലുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വിശാലവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

ആഗോള പണപ്പെരുപ്പം ഈ വർഷം 9.5 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത് 2024 ഓടെ 4.1 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News