ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാവുള്ള നായ ലൂസിയാനയില്‍

ലൂസിയാന: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാവുള്ള ജീവനുള്ള നായയെ യുഎസിലെ ലൂസിയാനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സോയി എ ലാബ്രഡോർ/ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് മിശ്രിതം – അവളുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റം മുതൽ നാവിന്റെ അറ്റം വരെ ഒരു മൃഗഡോക്ടർ അളന്നതിന് ശേഷം അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഏറ്റവും നീളമുള്ള നാവിനുള്ള റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചു.

“ആറാഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നായയെ കിട്ടിയത്, അവളുടെ അസാധാരണമായ നീളമുള്ള നാവ് അവർ ഉടൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇത് അയൽക്കാർക്കിടയിൽ അവളെ ജനപ്രിയമാക്കി,” നായയുടെ ഉടമകളായ സാഡിയും ഡ്രൂ വില്യംസും പറഞ്ഞു.

ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങൾ അവളെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ആളുകൾ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുകയും അവളെ ലാളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡ്രൂ വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News