ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ – ജൂലൈ 5 മുതൽ 7 വരെ

ന്യൂഡൽഹി: ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജന്റെ മേഖലയിൽ ആഗോള സഹകരണവും പുരോഗതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം (ICGH-2023) സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടുത്തു. 2023 ജൂലൈ 5 മുതൽ 7 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാന് ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്ര, വ്യാവസായിക സമൂഹങ്ങളിലെ ആദരണീയരായ അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഹരിത ഹൈഡ്രജന്റെ മുഴുവൻ മൂല്യ ശൃംഖലയിലെയും ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും കുറിച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് സമഗ്രമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടും.

പുതിയതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ മന്ത്രാലയം, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം, കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിഫിക് അഡൈ്വസർ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന സംഭവം.

ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആഗോള ഡീകാർബണൈസേഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ സമീപനം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ശക്തമായ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആവാസവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ കാതൽ. ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, വിതരണം, ഡൗൺസ്ട്രീം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണ ഇടപെടലുകൾക്കൊപ്പം, ഗ്രീൻ ഫിനാൻസിങ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അപ്‌സ്കില്ലിംഗ്, ഈ ഡൊമെയ്‌നിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വശങ്ങൾ സമ്മേളനം പരിശോധിക്കും. കൂടാതെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ പങ്കിടാനും പഠിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

കോൺഫറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ https://icgh.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

സമ്മേളനത്തിൽ വിപുലമായ പ്ലീനറി ചർച്ചകൾ, വിദഗ്ധ പാനൽ ചർച്ചകൾ, സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെഷനുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ദേശീയവും ആഗോളവുമായ മുൻഗണനകളുമായി ആഴത്തിൽ ഇടപഴകാൻ വ്യവസായ, ഗവേഷണ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ പങ്കാളികൾക്ക് അവസരം നൽകും. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഈ ദൗത്യം, 2070-ഓടെ നെറ്റ് സീറോ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ യാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര സമ്മേളനത്തിനായുള്ള കർട്ടൻ റൈസർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഭല്ല ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ദൗത്യത്തിനുള്ളിലെ വ്യാപനത്തിന്റെയും വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം, സംഭരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൂല്യശൃംഖലയിലുടനീളം വ്യവസായം വഹിക്കുന്ന അവിഭാജ്യ പങ്ക് സെക്രട്ടറി എടുത്തുപറഞ്ഞു. മിടുക്കരായ മനസ്സുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പരിഹാരങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദിയായി സമ്മേളനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News