എഐ എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും?; ബിൽ ഗേറ്റ്സ് സൂചനകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രവചിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ലോകത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം വിഴുങ്ങുമെന്നാണ്.

ഭാവിയിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അത് ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. തന്റെ മുൻ പ്രസ്താവനകളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യ തൊഴിൽ വിപണിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ തന്റെ വീക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ AI-ക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഗേറ്റ്സ് തന്റെ സമീപകാല പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

എഐ യുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു രാജ്യം ആണവോർജ്ജം നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓരോ രാജ്യവും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍, എ ഐ അപകടകരമായ സൈബർ ആയുധ മത്സരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നൂതന സൈബർ ആയുധങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ ഗേറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment