ഇന്ന് (ഒക്ടോബര്‍ 1) അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനം

എല്ലാ വർഷവും ഒക്‌ടോബർ 1-ന്, നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ ദിനം, വയോജനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ലോകം ഒത്തുചേരുന്നു. ഈ ആചരണം പ്രായമായ വ്യക്തികൾ നേരിടുന്ന ജ്ഞാനം, അനുഭവങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും കൂടിയാണ്.

ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിന്റെ വേരുകൾ 1990 ഡിസംബർ 14-ന്, ഒക്‌ടോബർ 1-നെ അന്താരാഷ്‌ട്ര വയോജന ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രമേയം (45/106) ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ പാസാക്കിയത് മുതലാണ്. ഈ സുപ്രധാന നടപടി ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല; പ്രായമാകുന്ന ആഗോള ജനസംഖ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വിശാലമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്.

ഈ പദവിക്ക് മുമ്പ്, പ്രായമായ വ്യക്തികളുടെ അതുല്യമായ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. 1982-ലെ വേൾഡ് അസംബ്ലി ഓൺ ഏജിംഗ് സമയത്ത് അംഗീകരിച്ച വിയന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ഏജിംഗ്, വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായ രേഖയായിരുന്നു. അതേ വർഷം തന്നെ, യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഈ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി, പ്രായമായവരുടെ കാര്യത്തോടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിച്ചു.

1991-ൽ, ജനറൽ അസംബ്ലി 46/91 പ്രമേയത്തിലൂടെ പ്രായമായവർക്കുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രായമായ വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമം, അന്തസ്സ്, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം, പങ്കാളിത്തം, പരിചരണം, സ്വയം നിറവേറ്റൽ എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തി.

പ്രായമായവരെ തിരിച്ചറിയാനും പിന്തുണയ്ക്കാനുമുള്ള യാത്രയിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൂടി 2002 അടയാളപ്പെടുത്തി. വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാം ലോക അസംബ്ലി മാഡ്രിഡിൽ ചേരുകയും വാർദ്ധക്യം സംബന്ധിച്ച മാഡ്രിഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രായമായ ആഗോള ജനസംഖ്യയിലേക്കുള്ള ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അവസരങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഈ ഫോർവേഡ്-ലുക്കിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, സജീവമായ വാർദ്ധക്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, പ്രായ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, പ്രായമായ വ്യക്തികൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും സാമൂഹിക സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.

ഇന്ന്, നാം അന്തർദേശീയ വയോജന ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, ആഗോള ജനസംഖ്യാപരമായ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 2019 ൽ, ലോകമെമ്പാടും 65 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഏകദേശം 703 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കൻ, തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമായ ആളുകൾ വസിക്കുന്നു, 261 ദശലക്ഷം വ്യക്തികൾ ഈ പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. യൂറോപ്പും വടക്കേ അമേരിക്കയും അടുത്ത് പിന്തുടരുന്നു, 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രായമായ ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നു.

ഈ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായമായവർ അനുഭവസമ്പത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അവർക്ക് മതിയായ പിന്തുണയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തലും ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ വിലമതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ അന്താരാഷ്‌ട്ര വയോജന ദിനത്തിൽ, നമ്മുടെ മുതിർന്നവരുടെ സംഭാവനകളെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം, എല്ലാവർക്കും അന്തസ്സോടെയും ലക്ഷ്യത്തോടെയും പ്രായമാകാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം. ഭൂതകാലത്തെ ആദരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാം, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ യാത്ര ക്ഷേമം, ബഹുമാനം, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പ്രായം പരിഗണിക്കാതെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം എന്നിവയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News