ദേശീയ താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ്; ലിബർട്ടിക്കും ബെബെല്ലിനും മാപ്പു നൽകി പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :താങ്ക്സ്ഗിവിംഗിന് മുമ്പുള്ള  വൈറ്റ് ഹൗസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. മിനസോട്ടയിലെ ഒരു ഫാമിലി ഫാമിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടർക്കികളെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മാപ്പു നൽകി-

“ഈ പക്ഷികൾക്ക് ‘സ്വാതന്ത്ര്യം റിംഗ് ചെയ്യട്ടെ’ ” ബൈഡൻ പറഞ്ഞു, അവർ വാഷിംഗ്ടണിലെത്താൻ 1,000 മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചു, കൂടാതെ മിനസോട്ട സർവകലാശാലയിലെ അവരുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ “സമൂഹത്തിലെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ അംഗങ്ങൾ” ആകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്നു.

“ഞാൻ ഇതിനാൽ ലിബർട്ടിയോടും ബെല്ലിനോടും ക്ഷമിക്കുന്നു,” ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

ദേശീയ താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ടർക്കി ആഘോഷത്തിന്റെ 76-ാം വാർഷികമായിരുന്നു .ഡെമോക്രാറ്റിക്, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ഭാഗ്യവാനായ ടർക്കികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2021-ൽ പീനട്ട് ബട്ടറിനും ജെല്ലിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലഘുവായ ചടങ്ങിൽ ചോക്ലേറ്റിനും ചിപ്പിനും ബൈഡൻ മാപ്പുനൽകിയിരുന്നു

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment