പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വികസനം ലൈഫ് മിഷൻ ഉറപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കാതെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എങ്ങനെ വികസനം നടത്തുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം നൂറുദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 20,808 ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആദ്യ 100 ദിന പരിപാടിയിൽ 12,000 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇതോടെ ലൈഫ് മിഷനിൽ ആറു വർഷത്തിനിടെ നിർമിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 2.95 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ ലൈഫ് മിഷന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടിയ വിഭാഗങ്ങളാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വീടുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് സർക്കാർ മറികടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലൈഫ് മിഷന്റെ കീഴിൽ ഓരോ വീടും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു കാലത്ത് ഒരു വീട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വപ്നമായി കരുതിയിരുന്ന നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം സമൂഹത്തിന് നവോന്മേഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തിരുവനന്തപുരം വെട്ടുതുറ സ്വദേശികളായ ഐഷാബീവി-അമറുദ്ദീൻ ദമ്പതികൾക്ക് നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താക്കോൽ കൈമാറിയപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം കാണാമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലൈഫ് മിഷന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ച മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആദ്യ പട്ടിക പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക അംഗീകാരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഭൂമിയേ ആവശ്യമുള്ളൂവെങ്കിലും ചെലവ് താങ്ങാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു വീട് എന്നതിനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ‘മനസ്സോദിത്രി മണ്ണ്’ പദ്ധതിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഭൂമി ഭവനരഹിതർക്ക് സമയബന്ധിതമായി വീട് നിർമിച്ചുനൽകുകയാണ്.

“വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർധിച്ച പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും കാണാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വികസനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചകമാണ്. വികസനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്, ”അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കാനാകൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലൈഫ് മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ഓഗസ്റ്റ് 16ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

‘മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ്’ പദ്ധതി
ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു വീട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ‘മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ്’ പദ്ധതിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment