പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക്!

പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിലൂടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഈ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പ്രത്യാശ യേശുവിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ ഉണർത്താനുള്ള സമയമാണ്. ലോകത്തെവിടെയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉള്ള ഏക പ്രത്യാശ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ആ പ്രതീക്ഷ. മനസ്സിൽ ഭാരമുള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ ആയ എല്ലാവർക്കും യേശു തൻ്റെ വിശ്രമം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം, യേശു, കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യാശ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നിറയുന്നു. ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, ദൈവം പ്രത്യാശ നിറയ്ക്കട്ടെ. വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ഈ ക്രിസ്തുമസ് പങ്കിടുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നിറയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വഴികൾ സമാധാനവും, സമൃദ്ധിയും, സ്നേഹവും, കൊണ്ട് നിറയട്ടെ.

ക്രിസ്തുമസ്, യേശുവിൻ്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഉത്സവം ആണെങ്കിലും, ക്രിസ്തുമസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് “വിശുദ്ധമായ രാത്രി” എന്നാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളും, ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരും, ഒരുപോലെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു മതേതര കുടുംബ അവധി കൂടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തമസ്സ്. ഈ മതേതര ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷത്തിൽ, സാന്താക്ലോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പ്രത്യാശ നിറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ യഥാർത്ഥ അടിത്തറ യേശുവാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരാണ്. അവർ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ സ്ഥാപിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിറയുന്നുണ്ടോ?. ഓർക്കുക ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളൂ, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്.

പ്രത്യാശ എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശക്തമായ ശക്തിയാണ്, ഒരു രക്ഷകനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയതും, മനോഹരവുമായ, സമ്മാനം. എന്താണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ?. ഒരു വാക്കിൽ – യേശു! യേശു ജനിച്ച നിമിഷം, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദം ദൈവത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രത്യാശ ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. ഈ ശക്തമായ പ്രതീക്ഷയാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുമസിൽ തന്നെ നവജാത രാജാവിന് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ജ്ഞാനികളെ നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അവർ തങ്ങളുടെ മതപരമായ ആചരണത്തിൽ ഭക്തരായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ അവരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ദൈവം തങ്ങളിലേക്കു വരുമെന്നതാണ്. ദൈവം വരുന്നതുവരെ അവർ കാത്തിരുന്നു. ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു: “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ പ്രീതിയിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം”.

ഈ ക്രിസ്തുമസിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?. അതിൻ്റെ താക്കോൽ വിശ്വാസമാണ്! നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യാശയുടെ ദൈവമായ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും. ഓർക്കുക, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ പ്രത്യാശ യേശുവാണ്, നാം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അവനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണമായി അവനു സമർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ നിങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശിക്കും.

യേശു ജീവപ്രകാശമാണ്. “അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു” വെളിച്ചവും ജീവിതവും അഭേദ്യമായി ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചമില്ലാതെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല. പ്രകാശം – പ്രകാശസംശ്ലേഷണം – സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ദൈവം അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് ക്രമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, “വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ കടലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, അത് ജീവൻ കൊണ്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയുടെ വിത്തുകൾ മുളച്ച് പൂക്കാൻ തുടങ്ങി. ജീവിതം തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലോകം ഇരുണ്ടതും നിർജ്ജീവവുമാകും. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനെ മറികടക്കുന്നു, മറിച്ചല്ല. “അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുട്ട് അതിനെ ഗ്രഹിച്ചില്ല അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികൾക്കെതിരെ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുപകരം, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശക്തി നാം തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നാം പ്രകാശിപ്പിക്കണം.

ഒരു വിശ്വാസിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, അത് വിശദീകരിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാകുക. പാപം ചെയ്ത് സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിതം നഷ്ടമാക്കിയ മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനും, രക്ഷയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുമസ്സ്. നഷ്ടപെട്ടുപോയ ദൈവാനുഭവം മനുഷ്യന് തിരിച്ചുനല്കാൻ ദൈവം സ്വയം എളിമപ്പെട്ട് മനുഷ്യനായി മാറുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. അതിനായി ദൈവപുത്രനായ യേശു തിരുപിറവിയെടുക്കുന്ന നിറപകിട്ടാർന്ന സംഭവമാണ് ക്രിസ്തുമസ്സ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷങ്ങളിൽ ആത്മീയതക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത്, ഭൗതീകാഘോഷങ്ങൾക്ക് അതുകഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥാനം നല്കിയാൽ മതിയാകും. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെപറ്റി കരുതലുണ്ടാകുവാനും അവർക്കും ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇതാ ശോഭയുള്ള പുതുവത്സരവും പഴയതിനോട് സ്നേഹപൂർവമായ വിടവാങ്ങലും; ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പുതുവത്സരം എപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ ജനങ്ങളും ക്രിസ്മസ് മുതൽ പുതുവത്സരം വരെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് പുതുവത്സരം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതുവർഷം ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾക്ക് പുതുവർഷം വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യത്യസ്തമാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഡിസംബർ 31-ന് രാവിലെ 12 മണിക്ക് ശേഷം അതായത് ജനുവരി 1-ന് പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ജനുവരി ഒന്നിന് പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശോഭയുള്ളതും, ആരോഗ്യകരവും, സമാധാനപരവുമായ, ഒരു പുതുവർഷം നൽകട്ടെ.

പുതുവത്സരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, മതപരമായ, ആചരണങ്ങൾ എല്ലാം പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആഘോഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാനസികമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമായി പുതുവത്സരത്തെ കാണുന്നു. ഓരോ പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും, കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും, അവരുടെ മൂല്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ഗൗരവമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ, മൂല്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യബോധവും നേട്ടവും ആനന്ദവും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല പുതുവത്സര തീരുമാനങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രപരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നേട്ടം യഥാർത്ഥവും സാധ്യവുംമാക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, പുതുവത്സര ദിനം, ഏറ്റവും സജീവമായ മനസ്സുള്ള അവധിക്കാലമായി കാണുന്നു.

2023 അതിവേഗം ആസന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മിക്ക ആളുകൾക്കും പുതുവത്സര തീരുമാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള അവസരമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള അവസരമോ ആയിട്ട് കാണുന്നു. ഈ പാൻഡെമിക്ക് കാലയളവിൽ വളരെ അസ്ഥസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാമിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നല്ല വാർത്തകൾ വളരെ അപൂർവ്വമാകുകയും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപെടാത്ത വാർത്തകൾ വളരെ അധികമായും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. യുദ്ധം, കെടുതികൾ, അധാർമ്മികത, ഭീകരവാദം, മതമൗലികവാദം, അങ്ങനെ തിന്മയുടെ അതിപ്രസരം തന്നെ. ഇതിനൊക്കെ എതിരായി നമുക്ക് അണിചേരാം, ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രതികരിക്കാം അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരമായി ഈ ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷം നമ്മുക്കുപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിലൂടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മുക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

നന്മ നിറഞ്ഞ, അനുഗ്രഹപൂർണമായ, ഐശ്യര്യസമ്യദ്ധമായ, സമധാനത്തിൻ്റെതായ ഒരു പുതുപുത്തൻ വർഷത്തിലേക്ക് കരങ്ങൾ കോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദായകമായ ക്രിസ്തുമസ്സിൻ്റെയും, നവവത്സരത്തിൻ്റെയും, ആശംസകൾ !!!!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News