ഒക്ടോബര്‍ 31 സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം – ദേശീയ ഏകതാ ദിനം

എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 31-ന് ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ദേശീയ ഏകതാ ദിനം, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളും സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ദിവസമാണ്. ‘ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പട്ടേൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകൃതവും സ്വതന്ത്രവുമായ രാഷ്ട്രമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്നതും ബഹുമുഖവുമായ പ്രദേശങ്ങളെ ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവാണ് ഈ ദിനം.

നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നതിനാൽ ദേശീയ ഏകതാ ദിനം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സംസ്കാരങ്ങൾ, ഭാഷകൾ, മതങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമ്പന്നമായ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദേശീയ ഏകതാ ദിനാചരണം. രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നതിലും ഓരോ പൗരനും, അവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും സർദാർ പട്ടേലിന്റെ അമൂല്യമായ സംഭാവനകളെ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു.

സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ: ഐക്യത്തിന്റെ ശില്പി

സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ 1875 ഒക്ടോബർ 31 ന് ഗുജറാത്തിലെ നദിയാദിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കാഴ്ചപ്പാടും ദേശീയ ഐക്യത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രതീകമാക്കി മാറ്റി. 1947-ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം, 562-ലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുനയ നൈപുണ്യവും നയതന്ത്രജ്ഞതയും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്താനുള്ള കഴിവും അവരെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഏകീകൃത ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമായി.

സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ദർശനങ്ങൾക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനു നല്‍കുന്ന ബഹുമാനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയായ ‘ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിമ’ (Statue of Unity) ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. 182 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പ്രതിമ ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വർത്തിക്കുകയും അത് സാധ്യമാക്കിയ വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment