മെയ് 1 മുതൽ ഡിഎഫ്ഡബ്ല്യു എയർപോർട്ട് പാർക്കിംഗ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു

ഡാളസ്:  ഡാളസ് ഫോർട്ട് വർത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (DFW)  പാർക്കിംഗ് നിരക്കുകളിൽ മെയ് 1 മുതൽ ക്രമീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നു, ഇത് നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവന മെച്ചപ്പെടുത്തും.

വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിദിനം $2 മുതൽ $5 വരെ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചു. ഡിഎഫ്ഡബ്ല്യു എയർപോർട്ട് ഏഴു വർഷത്തിനിടെ രണ്ടുതവണയാണ്  പാർക്കിങ് നിരക്ക് ഉയർത്തിയത്

പ്രതിദിന ടെർമിനൽ പാർക്കിംഗ് നിരക്ക് പ്രതിദിനം $27 ൽ നിന്ന് $32 ആയി വർദ്ധിക്കും, എക്സ്പ്രസ് കവർ ചെയ്ത പാർക്കിംഗ് നിരക്ക് $18-ൽ നിന്ന് $21 ആയി വർദ്ധിക്കും, എക്സ്പ്രസ് അൺകവർഡ് നിരക്കുകൾ $15-ൽ നിന്ന് $18-ലേക്ക് ഉയരും, റിമോട്ട് നിരക്കുകൾ $12-ൽ നിന്ന് $14-ലേക്ക് പോകും. $40-ൽ നിന്ന് $45-ലേക്ക് പോകുക, പാസ്-ത്രൂ നിരക്ക് $6-ൽ നിന്ന് $9-ലേക്ക് പോകും.

8 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ പരിസരത്തുള്ള കാറുകൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ ഇറക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ചെലവ് $2 ആയി തുടരും.

ഈ വർഷമാദ്യം, എയർപോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡും ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്മിറ്റിയും ടെർമിനൽ ഡിയുടെ തെക്ക്, ടെർമിനൽ എഫ്, ടെർമിനൽ എഫ് – ആറാമത്തെ ടെർമിനലിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഇർവിംഗിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷൻ നെക്സ്റ്റ്+ മായി $914,026,758 വരെ കരാർ അംഗീകരിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News